Ubuntuda Otomount, Ana Klasörlerin Yolunu Değiştirme

Ubuntuda Otomount, Ana Klasörlerin Yolunu Değiştirme

Ubuntuda bir sorun olduğunda format atmamız gerebilir. Formattan sonra ise masaüstündeki ,belgelerim klasöründeki dosyalarımızı kaybederiz. Bunu önlemek için önceden /home klsörünün ve desktop, documents klasörlerinin yolunu, ubuntunun kurulu olduğu diskin dışında bir diske ayarlamamız gerekir. Bu makalede ubuntuda fstab ile otomount, kök klasörleri diske taşıma ve masaüstü, belgeler, resimler gibi kullanıcı dosyalarının barındığı klasörlerin yolunu değiştirmeyi anlamaya çalışacağım.

Ubuntuda Otomount ve /home klasörünü diske yönlendirme

İlk yapmamız gereken aşağıdaki komut ile home klasörünü taşımak istediğimiz diskin “UUID” değerini öğrenmek.

sudo blkid


Resimde de görüldüğü gibi otomount edeceğimiz diskin “UUID” değerini alıyoruz. “/etc/fstab” fstab dosyasını açıyoruz ve aldığımız UUID değerine uygun olarak aşağıdaki satırları ekliyoruz.

UUID=413eee0c-61ff-4cb7-a299-89d12b075093  /home  ext3  nodev,nosuid,relatime  0  2

UUID=3f8c5321-7181-40b3-a867-9c04a6cd5f2f  /media/data  ext3  relatime,noexec  0  2

Burada birinci diski /home klasörü olarak belirledik. İkinci diski ise “/media/data” klasörü olarak otomount ettik. Bunu yapmadan önce boş bir “/media/data” klasörü oluşturmayı unutmamak gerekli.

Ubuntuda kullanıcı klasörlerine yeni yol tanımlama

Kullanıcı klasörleri öntanımlı olarak /home altında bulunur. Bu klasörlerin yolunu değiştirmek için yine /home altında bulunan “~/.config/ user-dirs.dir” dosyasını düzenlemek gerekiyor. Eğer dosyayı göremiyorsanız “CTRL H” basarak gizli olan bu dosyayı görünür yapabilirsiz. Dosyanı içeriği aşağıdaki gibidir.

XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Desktop"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Downloads"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Music"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Pictures"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Videos"

Desktop klasörü Değiştirme

Burada örneğin XDG_DESKTOP_DIR= “$HOME/Desktop” için XDG_DESKTOP_DIR= “/media/data/Desktop” yolunu belirtip dosyayı kaydedip ubuntuyu yeniden başlattığımızda masaüstümüzün yolunun değiştiği göreceksiniz.

Yorum Yap
0 Yorum yapan