WordPress’te Özel Taksonomi Nasıl Oluşturulur?

WordPress’te Özel Taksonomi Nasıl Oluşturulur?

Birçok insan WordPress’i bir blog aracı olarak düşünür, çünkü esas olarak yazılara, kategorilere, etiketlere vb. Sahiptir. Çoğu insanın bilmediği şey tüm yazıların, kategorilerin, etiketlerin özel yazı tipleri ve özel taksonomilerle değiştirilebileceğidir. Bu makalede, size WordPress’te özel taksonomilerin nasıl oluşturulacağı ve WordPress temanızda özel taksonomilerin nasıl gösterileceği gösterilecektir.

Taksonomi nedir?

WordPress’teki Taksonomi, herkesin kullandığı şeylerden biridir, ancak kullandıklarını bilmiyorlar. Biyolojik sınıflandırma yönteminden türetilen Linnaean taksonomisi , WordPress taksonomileri, postaları ve özel posta tiplerini birlikte gruplamanın bir yolu olarak kullanılır. WordPress, insanların düzenli olarak kullandıkları çok popüler iki taksonomiye sahiptir: Kategoriler ve Etiketler (Okuma: Kategoriler vs. Etiketler: En İyi Uygulamalar)). Özel gruplar oluşturmak ve bunları bir şemsiyenin altına getirmek için özel taksonomileri kullanabilirsiniz. Örneğin, Kitaplar adında özel bir yayın türünüz var. Kategorileri kullanabilseniz de, ikisini karıştırmak istemeyebilirsiniz, çünkü farklı kullanılırlar. Konular adlı yeni bir özel taksonomiyi kaydedebilirsiniz. Macera, Romantik, Kurgu Dışı, vb. Gibi konu terimleri ekleyebilirsiniz. Bu, sizin ve kullanıcılarınızın kitaplarınızı her konuya göre sıralamasını sağlar. Taksonomiler ayrıca şu ana başlıklara sahip olmanızın hiyerarşik bir anlamı olabilir: Kurgu, Kurgu Dışı ve Çocuklar. Sonra her kategorinin altında alt konular var; örneğin kurgu, alt başlık olarak gerilim yaratır.

Artık özel bir taksonominin ne olduğunu bildiğinize göre, WordPress’te nasıl özel taksonomi oluşturulacağını öğrenelim.

Özel Taksonomileri El İle Oluşturma

Aşağıdaki kodu, kategoriler gibi hiyerarşik bir özel taksonomi oluşturmak için temanızın functions.php dosyasına veya siteye özgü bir eklentiye (önerilir) ekleyin :

add_action( 'init', 'konular_taxonomi_yarat', 0 ); 
function konular_taxonomi_yarat() { 
 $labels = array(
  'name' => 'Konular',
  'singular_name' => 'Konu',
  'search_items' => 'Aranan Konu',
  'all_items' => 'Tüm Konular',
  'menu_name' => 'Konular',
 );  
 register_taxonomy('konular',array('post'), array( //hangi yazı türleri için
  'hierarchical' => true, //hiyerarşik yapı
  'labels' => $labels, //yukardaki isimler
  'show_ui' => true,
  'show_admin_column' => true,
  'query_var' => true,
  'rewrite' => array( 'slug' => 'konu' ) //kalıcı bağlantı kısa ismi
 ));
 
}

Özel Taksonomileri Görüntüleme

Tek bir posta sayfanızda özel bir taksonomiye eklediğiniz terimleri nasıl görüntüleyebileceğiniz aşağıda açıklanmaktadır. single.php dosyanıza bu tek kod satırını döngü içine ekleyin :

the_terms( $post->ID, 'konular', 'Konular: ', ', ', ' ' );

Archive.php, index.php gibi diğer dosyalara ve taksonomiyi görüntülemek istediğiniz başka bir yere ekleyebilirsiniz.Varsayılan olarak, özel taksonomileriniz archive.php gönderileri içinde görüntülenir. Ayırmak için özel bir arşiv ekranı oluşturarak taxonomy-{taxonomy-slug}.php yaratabilirsiniz.

Yorum Yap
0 Yorum yapan